În contextul actual de manifestare a crizei economice pe plan mondial precum şi a permanentei dorinţe de schimbare a zonelor de influenţă pentru acapararea şi gestionarea resurselor mondiale manifestată de marile puteri ale lumii, în condiţiile unei globalizări tot mai pronunţate, importanţa existenţei unei corelări armonioase a dezvoltării socio-economice cu un mediu cât mai sănătos şi optim atât în ceea ce priveşte generaţia actuală cât şi cele viitoare este absolut obligatorie. Ariile protejate sunt rezultatul conştientizării pericolului ce-l reprezintă deprecierea condiţiilor de mediu natural şi al efectelor negative generate de această depreciere asupra omului şi a activităţilor sale. În esenţă acestea sunt arii terestre sau acvatice dedicate special protecţiei şi menţinerii diversităţii biologice şi a resurselor naturale şi culturale asociate şi gospodărite legal sau prin alte mijloace eficiente.

”…UE a adoptat în 2006 un plan de acțiune cuprinzător privind biodiversitatea. Planul de acțiune subliniază importanța protejării biodiversității și a ecosistemelor ca o condiție prealabilă pentru o dezvoltare durabilă. Pentru prima dată, toate sectoarele economice și domeniile de politică relevante sunt incluse într-un singur document strategic, revenindu-le responsabilitatea de a-l pune în aplicare. Planul recunoaște necesitatea unor eforturi concertate din partea tuturor sectoarelor societății și a statelor membre pentru a atinge obiectivul global….” (Planul de Acțiune Privind Biodiversitatea: Evaluare 2010)

”Programul de Afacere Globală și Biodiversitate (BBP) a fost stabilit în 2003 pentru a influența și a sprijini parteneri private în probleme de mediu și societate. Prioritatea programului, bazat pe o strategie aprobată de consiliul IUCN , este de a se angaja în sectoare de afaceri care au un impact mare pe resurse naturale și mijloci de trai. Aceste includ industrii ca exploatare minieră, de petrol și gaze, industrii dependente de biodiversitate ca pescuitul, agricultura și silvicultura, servicii financiare și întreprinderi ”verzi” ca agricultura ecologică, energie reînnoibilă și turism bazat pe natură.” (Global Business and Biodiversity Programme).

Comentariile nu sunt permise.