INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ARIILOR PROTEJATE DIN ROMANIA are ca scop conservarea și dezvoltarea integrată a ariilor protejate de pe teritoriul României, intr-o abordare Inter-, Pluri- și Transdisciplinară, prin conservarea, valorificarea rațională și asigurarea integrității acestora; promovarea conceptelor de dezvoltare durabilă specifice ariilor protejate; conservarea, protejarea și dezvoltarea florei și faunei de importanță majoră în ariile protejate; crearea unui cadru organizațional adecvat Activităților de Cercetare Inter-, Pluri- și Transdisciplinare, promovării de modele de cercetare, dezvoltare și educaționale, de consultanță și consiliere adecvate specificului ariilor protejate și dezvoltării acestui concept pe viitor.

Comentariile nu sunt permise.