Principii:

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ARIILOR PROTEJATE DIN ROMANIA (INDIAPR) este deschisă oricăror cunoașteri științifice și culturale, tradiționale sau moderne, consacrate și recunoscute pe plan național, european și/sau global, care au ca scop care duc la ridicarea nivelului calității vieții, conservarea și dezvoltarea biodiversității.

La baza acțiunilor INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ARIILOR PROTEJATE DIN ROMANIA (INDIAPR) stau următoarele principii:

 1. Respectarea drepturilor omului conform Chartei Organizației Națiunilor Unite
 2. Respectarea valorilor fundamentale ale omului (respectarea demnității și integrității persoanei, respect pentru unicitatea individului, informarea corectă și completă a omului, autodeterminarea persoanei, respectarea diversității omului, a confidențialității persoanei, etc.).
 3. Îmbunătățirea calității vieții conștient de faptul că sănătatea, siguranța socială, stabilitatea economică a societății cât și securitatea ecologică. Conservarea biodiversității și resurselor naturale sunt esențiale în definirea acesteia.
 4. Respectarea integrității, diversității genetice și ecologice resurselor al habitatelor naturale.
 5. Conservarea și utilizarea rațională a resurselor naturale ale planetei.
 6. INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ARIILOR PROTEJATE DIN ROMANIA (INDIAPR) promovează valorile autentice, dreptul de liberă alegere, libertatea politică și religioasă, nediscriminarea pe criterii de rasă, naționalitate, etc.
 7. INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A ARIILOR PROTEJATE DIN ROMANIA (INDIAPR) are un Cod Deontologic propriu în concordanță cu legea română și cu principiile deontologice europene și internaționale.

Obiective

 1. Dezvoltare Activităților de Cercetare în domeniul ariilor protejate și a calității vieții, cu abordare Inter-, Pluri- și Transdisciplinară în cadrul INDIAPR cât și prin parteneriate cu alte organizații din România, europene și de pe plan internațional.
 2. Elaborarea de strategii de conservare și dezvoltare a ariilor protejate și aplicarea principiilor și scopului INDIAPR.
 3. Elaborarea de propuneri legislative și hotărâri ale autorităților locale, județene, regionale, naționale, europene, etc. în vederea conservării și dezvoltării ariilor protejate și principiilor care stau la baza INDIAPR.
 4. Elaborarea și implementarea proiectelor pentru atingerea scopului și principiilor INDIAPR, individual și în parteneriate cu organizații- instituții naționale, europene sau internaționale.
 5. Conceperea, dezvoltarea și promovarea totalității formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între aceste sisteme socio-economice și elementele capitalului natural.
 6. Promovarea și implementarea principiilor și scopului INDIAPR pentru îmbunătățirea calității vieții prin educație, consiliere și alte activități pentru atingerea scopului.
 7. Crearea, prin stabilirea unui echilibru armonios între știință, cultură, tradiție, spiritualitate, etc., a cadrului instituționalizat necesar, pentru identificarea, studiul și cercetarea, valorificarea oricăror valori autentice sau cunoașteri științifice, culturale, cunoașteri tradiționale, în vederea promovării și implementării principiilor și scopului INDIAPR.
 8. Promovarea unei gândiri și atitudini pozitive, optimiste, a unei griji față de sine, față de cei din jur, față de mediul înconjurător, pentru menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate în scopul creșterii calității și duratei medii de viață.
 9. Formarea și pregătirea specialiștilor în domeniul INDIAPR conform standardelor europene și/sau internaționale.
 10. Dezvoltarea domeniului INDIAPR prin specializarea și perfecționare continuă și a promovării activităților de cercetare și colaborare cu specialiști din țară și străinătate.
 11. Dezvoltarea parteneriatelor, a programelor și proiectelor comune cu alte organizații similare europene și/sau internaționale.
 12. Colaborarea cu instituții, organizații, unități de învățământ și cercetare, cu experți din diverse domenii etc. din țară și străinătate pentru promovarea și implementarea principiilor și scopului INDIAPR, ridicarea permanentă a nivelului de cunoaștere, pregătire personală și profesională și creșterea nivelului calității vieții.

Comentariile nu sunt permise.