Elvek

ROMÁNIAI VÉDETT TERÜLETEK FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉRE LÉTREHOZOTT ÁLLAMI INTÉZMÉNY (INDIAPR) nyitott bármilyen tudományos és kulturális, hagyományos vagy modern megismerésre, melyek elismertek országos, európai és/vagy globális szinten, melyek célja az életszínvonal megemelése valamint a biodiverzitás megőrzése és fejlesztése.

Az INDIAPR tevékenységeinek alapját a következő elvek képezik:

 1. Az Egyesült Nemzetek által megfogalmazott emberi jogok tiszteletben tartása.
 2. Az alapvető emberi értékek tiszteletben tartása (a személy integritásának és méltóságának tiszteletben tartása, az egyén egyediségének tisztelése, az ember helyes és teljes informálása, a személy önrendelkezése, az ember sokszínűsége, a személy magánéletének tiszteletben tartása, stb.)
 3. Az életszínvonal jobbá tétele, annak tudatában, hogy az egészség, szociális biztonság, a társadalom gazdasági stabilitása valamint az ökológiai biztonság mind fontos szerepet játszanak. A biodiverzitásnak és a természeti erőforrásoknak megőrzése létfontosságúak ezeknek megvalósításában.
 4. A genetikai és ökológiai sokféleségnek és integritásának, valamint a természetes élőhelyek erőforrásainak tiszteletben tartása.
 5. A bolygónk természeti erőforrásainak racionális megőrzése és felhasználása.
 6. A Romániai Védett Területek Fenntartható Fejlesztésére Létrehozott Állami Intézménye (INDIAPR) az autentikus értékeket, a szabad választás jogát, vallási és politikai szabadságot, a hátrányos megkülönböztetésének kizárását faji, nemzetiségi, stb. kritériumok alapján támogatja. .
 7. A Romániai Védett Területek Fenntartható Fejlesztésére Létrehozott Állami Intézménye (INDIAPR)rendelkezik egy sajátMagatartási Kódexel amely a romániai törvények és az európai és nemzetközi erkölcsi elvek szerint készült el.

 

Célkitűzések

 1. Kutatási munkák fejlesztése a védett területek és az életszínvonal szakágainak határain belül, egy Inter-, Pluri- és Transzdiszciplináris megközelítéssel, úgy az INDIAPR keretén belül, mint más romániai, európai és nemzetközi szervezetekkel kötött partnerségekkel egyaránt.
 2. Stratégiák kidolgozása védett területek megőrzésére és fejlesztésére valamint ezek és az INDIAPR alapjait képező elvek és célok alkalmazása.
 3. Jogalkotási javaslatok és helyi, megyei, regionális, európai, stb. hatóságok döntésjavaslatainak kidolgozása a védett területek megőrzése és fejlesztése, valamint az INDIAPR alapjait képező elvek alkalmazása érdekében.
 4. Projektek kidolgozása és alkalmazása az INDIAPR céljainak és elveinek elérése érdekében, úgy egyénileg, mint más állami, európai vagy nemzetközi szervezetek és intézményekkel kötött partnerségekkel együttesen.
 5. Társadalmi-gazdasági fejlesztési formák és módszerek kidolgozása, fejlesztése és támogatása, melyeknek alapjait elsősorban egy, a társadalmi-gazdasági rendszerek és a természeti tőke közötti egyensúly képezi.
 6. Az INDIAPR elveinek és céljainak támogatása és alkalmazása az életszínvonal jobbá tétele érdekében oktatás, tanácsadás és más tevékenységek által.
 7. Egy szükséges intézményesített keret létesítése egy harmonikus egyensúly létrehozása által, a tudomány, kultúra, hagyomány és spiritualitás között, az autentikus értékek és tudományos, kulturális valamint hagyományos megismeréseknek azonosítására, tanulmányozására, kutatására és értékesítésére, az INDIAPR elveinek és céljainak támogatása és alkalmazása érdekében.
 8. Egy pozitív és optimista gondolkodás, a körülöttünk levőkre és saját magunkra irányuló gondozás támogatása, az egészség fenntartása és jobbá tétele az életszínvonal és a várható élettartam jobbá tétele érdekében.
 9. Szakemberek képzése és felkészítése az INDIAPR szakágára, európai és/vagy nemzetközi standardok alapján.
 10. Az INDIAPR szakterületének fejlesztése folytonos szakosodás és perfekcionálás, a kutatási tevékenységek támogatása, és az országon belüli valamint külföldi szakemberekkel kötött partnerségek által.
 11. Partnerségek, programok és közös projektek fejlesztése más hasonló európai és/vagy nemzetközi szervezetekkel.
 12. Intézményekkel, szervezetekkel, oktatási és kutatási egységekkel, különböző, szakterületekről érkezett határokon belüli vagy külföldi szakértőkkel levő együttműködés létrehozása, az INDIAPR céljainak és elveinek támogatása és alkalmazása, valamint a megismerés szintjének felemelése, személyes és professzionális felkészítés valamint az életszínvonal megemelése érdekében.


Comments are closed.